Kadra Pedagogiczna

Dyrektor:

Wojciech Janiga - przyroda, wychowanie-fizyczne

 

Nauczyciele:

Piotr Sawa - język angielski

Tomasz Źrebiec - język polski

Agnieszka Wietecha - Szanduła - jezyk polski

Katarzyna Kasowicz - matematyka, fizyka

Anna Nowak - matematyka, technika, informatyka

Barbara Nocek - Marcisz - historia, WOS

Magdalena Wilisowska - biologia, chemia

Tomasz Piórek - wychowanie fizyczne

Maria Grzywna - geografia, wdż

Agnieszka Paja - język niemiecki

Ula Opałka - muzyka, plastyka, zaj. artystyczne

Magdalena Raś - język angielski

Małgorzata Myśliwiec - biblioteka

ks. Józef Płoch - religia

Renata Stawiarska - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

Elżbieta Gajda - edukacja wczesnoszkolna

Maria Mikoś - edukacja wczesnoszkolna

Lucyna Falger -edukacja wczesnoszkolna